Over Plakkie Asfalt

Over Plakkie Asfalt

Om kinderen al op een jonge leeftijd enthousiast te maken over wegbeheer is er (les)materiaal ontwikkeld, Plakkie Asfalt. Dit pakket is gemaakt voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en bevat verschillende onderwerpen die met wegbeheer te maken hebben. De achterliggende gedachte voor de ontwikkeling van dit materiaal is dat er een groeiend tekort aan jonge, technische medewerkers is bij wegbeheerders.

Het lespakket is ontwikkeld door platform WOW (www.platformwow.nl). Platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en Water Ontmoet Water) stelt de samenwerking tussen beheerders van de (vaar)weg en het watersysteem van rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en havenbedrijven centraal. WOW organiseert de ontmoeting tussen de beheerders van alle niveaus. Om elkaar te leren kennen, te inspireren door kennisuitwisseling en discussie en door gezamenlijke activiteiten uit te voeren.

Aan de ontwikkeling van het Plakkie Asfalt hebben verder meegewerkt Jasper Welling, Mirjam van Zanten, Marijke Lutjenhuis en Ileen van Es (studenten Onderwijskunde, Universiteit Utrecht), gemeente Utrecht, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat.

Het is de bedoeling dat de website nog verder aangevuld wordt met informatie over wegbeheer en andere leuke dingen. We ontvangen materiaal of tips graag via info@platformwow.nl